Miembros de grupo EUROPEANROSCLUB se desplazaron a lezuza ALBACETE

11-9-15 Para la activacion de vertices geodesicos

                                     contactos 

EA3QP 20150911 203800 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA9PD 20150911 203801 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8CEN 20150911 203900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4AAI 20150911 083900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5HJY 20150911 085500 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5RKE 20150911 085600 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5SW 20150911 085601 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5NR 20150911 085700 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IW1APE 20150911 070100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8FJ 20150911 070101 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7YT 20150911 070102 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3DS 20150911 070103 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3JT 20150911 070400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ABT 20150911 070500 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IZ0AKL 20150911 070501 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1IMO 20150911 070502 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IT9CTG 20150911 070600 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7PY 20150911 070601 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3DUV 20150911 070602 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8AFF 20150911 070603 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3GIL 20150911 070604 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1SV 20150911 070605 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1BKO 20150911 070606 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
OE1RGC 20150911 070700 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3OM 20150911 070701 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2AQM/QRP 20150911 070702 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ASG 20150911 070703 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
OE1ULA 20150911 070704 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7BO 20150911 070705 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ATH 20150911 070800 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7HMK 20150911 070801 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3FLY 20150911 070802 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8TM 20150911 070900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8BTM 20150911 070901 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4DXP 20150911 070902 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
F2FY 20150911 070903 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
9H1FL 20150911 071000 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IK1GCB/P 20150911 071001 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 0059 EA5HJY
EA1ARB 20150911 071002 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CFV 20150911 071003 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CH 20150911 071004 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA6ACW 20150911 071100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7HZ 20150911 071101 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5GPQ 20150911 071102 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1IPN 20150911 071103 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1HMT 20150911 071104 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4YT 20150911 071105 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2CKX 20150911 071200 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CYM 20150911 071201 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7FEM 20150911 071202 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7SS 20150911 071203 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1DJP 20150911 071204 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1INB 20150911 071205 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA6HIA 20150911 071206 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CQ 20150911 071300 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7GTJ 20150911 071301 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7KC 20150911 071302 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2FC 20150911 071303 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2URI 20150911 071304 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2SG 20150911 071400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4DCU 20150911 071401 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4RKA 20150911 071402 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HKY 20150911 071403 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HLM 20150911 071404 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3RKM 20150911 071405 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3ACD 20150911 071406 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7GR 20150911 071500 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5GPI 20150911 071501 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
F4CIF 20150911 071502 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IK1DFH 20150911 072700 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8JT 20150911 072701 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5MB 20150911 072702 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CZV 20150911 072703 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HSD 20150911 072704 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3DUF 20150911 072800 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1DMP 20150911 072801 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB7CUZ 20150911 072802 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7JKA 20150911 072803 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7IV 20150911 072804 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2CE 20150911 072805 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 058 EA5HJY
EA2EJI 20150911 072900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3ENB/QRP 20150911 072901 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3GCT 20150911 072902 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7IPY 20150911 072903 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HIC 20150911 072904 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4FVG 20150911 073000 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2FE 20150911 073001 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3DYF 20150911 073002 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3EAW 20150911 073003 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4ZM 20150911 073004 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7JDI 20150911 073005 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4DXP 20150911 073006 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4GJP 20150911 073100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
CT4IC 20150911 073101 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7CVC 20150911 073102 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3BHG 20150911 073103 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5NM 20150911 073104 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7BY 20150911 073200 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5DT 20150911 073201 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IW2NXI 20150911 073202 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5RCI 20150911 073203 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IK2MKL 20150911 073300 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3TE 20150911 073400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1FB 20150911 073401 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1URA 20150911 073402 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB1CIC 20150911 073403 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8CRI 20150911 073404 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7IZZ 20150911 073405 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HUX 20150911 073406 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IK1GPG 20150911 073407 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7FBT 20150911 073900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3AG 20150911 073901 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2KY 20150911 074000 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3EF/P 20150911 074001 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HLZ 20150911 074100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1AHP 20150911 074101 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1EU 20150911 074102 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3KX 20150911 074103 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4CFG 20150911 074104 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
F4FWO 20150911 074200 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3CNV 20150911 074201 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA6AJW 20150911 074202 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7IFD 20150911 074203 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4GBA 20150911 074204 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3FGO 20150911 074300 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7JVN 20150911 074301 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7BS 20150911 074302 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3EVL 20150911 074303 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5HRW 20150911 074304 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IZ2GMF 20150911 074305 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HER 20150911 074306 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3BT 20150911 074400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4GL 20150911 074401 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1AF 20150911 074402 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3ECK 20150911 075900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
F5VMN 20150911 080000 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA9BO 20150911 080001 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3FHP 20150911 080002 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5EZ/8 20150911 080003 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7GHI 20150911 080200 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1AHA 20150911 080201 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5CVS 20150911 080202 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5ELT 20150911 080203 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1BTO 20150911 080204 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7GTN 20150911 080205 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3DE 20150911 080206 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7AAL 20150911 080207 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EG3CAT 20150911 080300 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4GU 20150911 080301 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1CEZ 20150911 080302 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
S58AL 20150911 080303 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 009 EA5HJY
EA3BDE 20150911 080304 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1DVK 20150911 080305 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3CUA 20150911 080306 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7LY 20150911 080400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
CT2IXX 20150911 080401 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CV 20150911 080402 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3SP 20150911 080403 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3GP 20150911 080404 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7NL 20150911 080405 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7JJF 20150911 080500 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2DT 20150911 080501 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3EC 20150911 080502 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ZW 20150911 080503 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EC5ALJ 20150911 080504 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB1EB 20150911 080505 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5GXH 20150911 080600 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1MS 20150911 080601 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ZT 20150911 080602 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
CT1ELF 20150911 081600 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3BLL 20150911 081601 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4FGB 20150911 081602 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1HDB 20150911 081700 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 058 EA5HJY
EA4FD 20150911 081701 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5DKR 20150911 081800 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1QZ 20150911 081801 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3FGF 20150911 081802 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1AOH 20150911 081803 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1RCR 20150911 081804 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7HP 20150911 081900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4YW 20150911 081901 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1FE 20150911 081902 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1RKG 20150911 081903 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB3GMA 20150911 081904 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3KI 20150911 082000 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3KK 20150911 082001 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3ASU 20150911 082002 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1MU 20150911 082003 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3BDH 20150911 082100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3GLT 20150911 082101 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EC1ABD 20150911 085100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1RCO 20150911 085200 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7AZA 20150911 085201 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4GDY 20150911 085202 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7LL 20150911 085203 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 509 EA5HJY
EA5FWW 20150911 085204 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3EGB 20150911 085205 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7IRK 20150911 085206 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2DPQ 20150911 085207 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB1DM 20150911 085300 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1YY 20150911 085400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EC7TL 20150911 085401 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7URE 20150911 085402 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1APS 20150911 085403 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB1ITJ 20150911 085500 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3NJ 20150911 085501 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7FJP 20150911 085502 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7GBG 20150911 085503 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2KU 20150911 085504 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CJU 20150911 085505 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HWB 20150911 085506 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7JMR/QRP 20150911 085600 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1CZG 20150911 085601 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1VM 20150911 085602 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB1GMG 20150911 085700 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1DZR 20150911 085701 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1DZS 20150911 085702 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ARJ 20150911 085703 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4SE 20150911 085704 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2CP/QRP 20150911 085705 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 050 EA5HJY
EA1IPE 20150911 085800 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA8UX 20150911 085801 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1YQ 20150911 085802 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1HOP 20150911 085803 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1DRL 20150911 085804 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7BM 20150911 085805 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3AOI 20150911 085900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2BG 20150911 085901 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ASF 20150911 085902 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1IT 20150911 090900 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5RKN 20150911 090901 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5HYT 20150911 090902 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5HYB 20150911 090903 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7IHE 20150911 091000 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2AYF 20150911 091001 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3APX 20150911 091002 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1VO 20150911 091003 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1IO 20150911 091004 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1AA 20150911 091100 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1RCM 20150911 091101 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1BAU 20150911 091102 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA4WD 20150911 091103 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7MV 20150911 091200 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3FNI 20150911 091201 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3FNJ 20150911 091202 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7FQS 20150911 091203 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5XU 20150911 092300 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA7ANP 20150911 092301 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IK1DFN 20150911 092400 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1CBO 20150911 092401 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2DPS 20150911 092402 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5EM 20150911 092403 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
IZ8FQG 20150911 092404 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1ET 20150911 092405 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2DZL 20150911 092406 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EC1CT 20150911 092500 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3CB 20150911 092501 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3VM 20150911 092502 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3OO 20150911 092503 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2CPG 20150911 092504 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EC2SD 20150911 092505 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1IFI 20150911 092600 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA2OX 20150911 092601 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1HK 20150911 092602 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA1VE 20150911 092603 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3HCT 20150911 092604 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EB1FMN 20150911 092605 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA3AQ 20150911 092606 40M ALL ASIAN DX SSB SSB 59 59 50 059 EA5HJY
EA5EY2015091109270040MALL ASIAN DX SSBSSB595950059EA5HJY

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks